Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

BOEKING
Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Paspoortkopie (we accepteren deze alleen via de Kopie ID App, dat wil zeggen zonder BSN nummer en met vermelding van de reden van de afgifte van de kopie paspoort en de expliciete reisperiode, beiden vermeld als watermerk)
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van je reisverzekering

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken jouw ervaring om te beoordelen of je voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor jouw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.
 • Wij delen jouw paspoortkopie met de lokale autoriteiten voor de afgifte van een toeristenpermissie voor het uitvoeren van de reisovereenkomst, ten behoeve van jouw veiligheid en die van medereizigers.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van jouw reisverzekeraar en jouw polisnummer ter controle of je beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Grondslag​Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens en het delen van je paspoortkopie dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd. Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Het paspoortkopie en de gegevens van de reisverzekeraar worden direct na afloop van de reis of excursie vernietigd.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij je gegevens?

 • Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Omdat wij onze reizen uitvoeren buiten de EU worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale autoriteiten op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst, die we met jou hebben. De lokale autoriteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van jouw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in Egypte.

REVIEWS

 • Welke gegevens verzamelen wij van je?
 • Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, samenstelling van je reisgezelschap, reisperiode en jouw review over de reis.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
 • Wij plaatsen de review op onze website en (met jouw toestemming) gebruiken we sommige reviews op onze social media kanalen.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
De reviews worden tot 10 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden jouw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij jouw gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij je gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

E-BOOK

Welke gegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam en emailadres bij de aanvraag van het E-book.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je een E-book aanvraagt worden jouw gegevens gebruikt om het E-book aan je toe te sturen en volgt een korte e-mailserie met tips die vanzelf ophoudt of waar je jezelf makkelijk voor kunt uitschrijven.

Grondslag
Wij verwerken je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat je ons verzoekt een E-book toe te zenden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Je gegevens worden na opzegging verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij je gegevens?
Voor het versturen van het E-book maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal).

LIVECHAT

Welke gegevens verzamelen wij van je?
Bij een live chatgesprek verzamelen wij gegevens over jouw bezoek aan onze website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en je woonplaats.

Wanneer wij niet beschikbaar zijn via de live chat en je middels dit communicatiemiddel een bericht achterlaat verzamelen wij gegevens waaronder jouw naam en woonplaats, je bericht en je email-adres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je een live chatgesprek met ons voert worden jouw gegevens gebruikt om je achtergelaten bericht per e-mail te kunnen beantwoorden.

Grondslag
Wij verwerken je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat je ons in het live chatgesprek een vraag stelt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Je gegevens worden 30 dagen na het live chatgesprek verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij je gegevens?
Voor het gebruik van de live chat maken wij gebruik van een extern programma (digitaal).

COOKIES & PROFILERING

www.kingfishertours.com maakt gebruik van cookies: functionele cookies om te zorgen dat de website goed werkt en analytische cookies om de website te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden d.m.v. cookies. Wij verzamelen wel gegevens over websitegebruik en voorkeuren van onze websitebezoekers, maar alleen op anonieme basis (het IP-adres is niet identificeerbaar en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens of doorgegeven aan ander partijen). Het belangrijkste doel van cookies op onze website is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Daarnaast plaatsen derde partijen social media- en marketingcookies, zodat je onze content kunt delen via social media en je onze advertenties kunt zien in Google of op social media. Als je deze website blijft gebruiken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies en voor het verwerken van de betreffende persoonsgegevens. Deze toestemming kun je zelf ook aanpassen in je internetbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc. Zie hiervoor de informatie in de cookieverklaring.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij je gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over jouw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

REISVERZEKERING

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder de naam van jouw reisverzekeraar en je polisnummer.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt voor eventuele assistentie naar de reisverzekeraar bij de uitvoering van de reisovereenkomst.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de reisovereenkomst

Hoe lang bewaren wij je gegevens
Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de reis is beëindigd.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld – volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

JOUW RECHTEN

JOUW rechten:

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat wij jouw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of
  • de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres.​

Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Kingfisher Tours
ADRES: Seena street 22/off Television street
EMAIL: [email protected]
TEL: 00201009338584

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op jouw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kunt je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Cookienaam:
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking
levensduur: niet langer dan 6 maanden bewaren

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Trackingcookies
Bij het bezoek aan onze website wordt je om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om je voorkeuren op grond van je surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. Je kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/ ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kun je dit bij jouw browserinstellingen vinden. Tevens vind je in de banners een informatie-icoon die je in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals Facebook/Twitter] cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Affiliate partijen
Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij je graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van je door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt je op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies